Racjonalność w kwestiach higieny

Higiena

Wnętrza placówek opieki zdrowotnej poddane są nieustannej kontroli, podlegając jednocześnie ciągłym zmianom, których celem jest zapewnienie zarówno pacjentom, jak i pracownikom tych obiektów możliwie najlepszego środowiska. Dzięki realizacji dużych programów inwestycyjnych stale wzrasta standard budynków opieki zdrowotnej, sprzętu medycznego oraz poziom opieki nad pacjentem.

Ponieważ kontrola biozanieczyszczeń i dezynfekcja mają podstawowe znaczenie, firma Knauf Ceiling Solutions opracowała rodzinę produktów przeznaczonych dla placówek opieki zdrowotnej, które zostały stworzone z zaangażowaniem niezbędnym do stworzenia niezawodnego rozwiązania. Znakomita większość naszych produktów jest łatwa w czyszczeniu.

  • Obecność naturalnego światła dziennego we wnętrzach placówek opieki zdrowotnej przynosi wiele korzyści, takich jak na przykład skrócenie czasu hospitalizacji pacjenta. Płytka konstrukcja i jednolita płaszczyzna sufitu podwieszanego o wysokim współczynniku odbicia światła, pozwalają na przenikanie światła dziennego daleko w głąb budynku, co jest korzystne zarówno dla pacjentów, jak i personelu.

  • Ważne jest, aby wnętrza obiektów opieki zdrowotnej spełniały rygorystyczne standardy bezpieczeństwa. Muszą one być bezpieczne i łatwo dostępne dla wszystkich, w tym dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

  • W placówkach opieki zdrowotnej ważne jest, aby zastosowane produkty posiadały właściwości pozwalające zwalczać drobnoustroje. Dzięki obecności czynników zakaźnych i podatnych na zakażenie pacjentów, utrzymanie budynku w tak higienicznej czystości, jak to tylko możliwe, ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób.

Pomieszczenia typu Clean Room

UTRZYMAJ NIESKAZITELNĄ CZYSTOŚĆ

Pomieszczenia czyste są niezbędne do badań medycznych i produkcji farmaceutycznej.

Umożliwiają one precyzyjne monitorowanie i kontrolowanie różnych parametrów, takich jak liczba cząstek w powietrzu, liczba drobnoustrojów, temperatura, wilgotność i ciśnienie. Gwarantuje to, że zarówno powietrze w pomieszczeniu jak i powietrze wnikające do niego mają wysoką czystość i spełniają wszystkie kryteria dotyczące czystości.

Wykorzystując asortyment naszych specjalistycznych powłok powierzchni płyt, te sterylne środowiska pomagają chronić pacjentów i zapewniają właściwą jakość produktów medycznych.

[Translate to PL:] Armstrong BIOGUARD PLAIN Mineral Ceiling Tile

Sufity odporne na zabrudzenia (TrioGuard™)

OCHRONA PRZED ZABRUDZENIEM

Nagromadzenie zabrudzeń nie tylko pogarsza estetykę sufitu, ale może też być kosztowne, ponieważ niesie ze sobą konieczność częstszej konserwacji / czyszczenia lub wymiany sufitu.

Oprócz zmniejszenia wydajności akustycznej, zabrudzenia mogą powodować znaczne zmniejszenie współczynnika odbicia światła.

Underground Train Station Ticket Hall Using Armstrong METAL Solutions with TrioGuard™ Coating from Knauf Ceiling Solutions