Vzdělávání

Vzdělání, které vám vydrží po celý život, je zásluhou vynikajících, inspirativních učitelů, kteří poskytují učení se znalostmi a nadšením - tito učitelé však k tomu potřebují správné prostory a správně zvolené podhledy ve škole jim v tom mohou pomoci.

Školy, vysoké školy a univerzity jsou složitými ekosystémy a budovy, v nichž se nacházejí, to musí zohledňovat.  

Zahrnují vše od učeben, kde se studenti soustřeďují na výklad, tichých studijních prostor knihoven až po rozsáhlé posluchárny a přednáškové sály, zvuková studia a společenské místnosti. Každý prostor má své vlastní požadavky a zvláštnosti - ale všechny musí umožňovat optimalizovat výuku.

Co je k tomu potřeba? Je třeba pečlivě zvážit architektonické členění prostoru a to, jak každá místnost funguje samostatně i jako součást ekosystému. Je třeba zajistit rovnováhu mezi akustickým výkonem a vizuálním komfortem - kde jsou vyučující dobře slyšet i v zadní části třídy a kde se studenti mohou soustředit na svou práci. Především je však zapotřebí uvědomění, citlivost a odhodlání vytvářet bezpečné, zdravé a klidné prostředí aby se vzdělávání dařilo, a odhodlání vytvářet stejně inspirativní prostory, jako je výuka v nich.

Motivujte své žáky pomocí prvotřídních podhledů ve školách.