Právní poznámky

Při návštěvě webových stránek společnosti Knauf Ceiling Solutions přijímáte následující informace o používání webových stránek bez výhrad.

Otisk

Knauf Ceilings Holding GmbH
Am Bahnhof 7,
97346 Iphofen, Německo

Telefon: +49 9323 31-0
Fax: +49 9323 31-277
E-mail: [email protected]

Sídlo soudu: Okresní soud ve Würzburgu
Registrační číslo: HRB 6031

DIČ podle § 27a německého zákona o DPH
(Umsatzsteuergesetz): DE317846056

Výkonní ředitelé:
Jesper Bo Jorgensen, Karl Wenig, Daniel Wolf

Koncepce, design a programování:

pixelart GmbH
Handelszentrum 16 | A-5101 Salzburg/Bergheim | Rakousko
Web: www.pixelart.at

Podmínky prodeje

EMEA & LATAM

  • Všeobecné nákupní podmínky (Francie)
  • Regionální podmínky prodeje

APAC

 

Politika společenské odpovědnosti firem (CSR)

Výroční zpráva společnosti KCS India

Politika kvality (Stafford - Velká Británie a Irsko)

 

Odpovědnost

Tyto webové stránky byly vytvořeny s náležitou péčí a jejich obsah je pravidelně revidován. Odpovědnost za přesnost, aktuálnost, úplnost a nepřetržitou dostupnost je však omezena na případy hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání. Závazné informace, rady, doporučení nebo prohlášení jsou poskytovány pouze v rámci individuální komunikace s našimi klienty. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit, přidat, omezit nebo dokonce ukončit poskytování našich internetových služeb. Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Nepřijímáme tento obsah za svůj, protože na jeho prezentaci a úpravu nemáme žádný vliv. Za obsah nebo zásady ochrany osobních údajů příslušných webových stránek je vždy odpovědný jejich poskytovatel nebo provozovatel.

 

Autorská práva

Rozložení webových stránek, veškerá použitá grafika a obrázky, jakož i obsah těchto webových stránek jsou chráněny autorským právem. Výslovně si vyhrazujeme veškerá vlastnická práva k nim. Zejména kopírování, úpravy, zveřejňování a jakýkoli jiný druh použití vyžadují náš písemný souhlas, pokud není činnost povolena bez písemného souhlasu podle zákonných ustanovení.

 

Dokumentace a technické údaje

Vzhledem k reprodukčním procesům se barvy uvedené v katalozích a datových listech mohou lišit od skutečné barvy výrobku. Výběr výrobku by měl být vždy proveden na základě vzorků společnosti Knauf Ceiling Solutions. Všechny údaje a technické informace uvedené v brožurách nebo jiných propagačních materiálech, které se týkají stropních systémů Knauf Ceiling Solutions, vycházejí ze zkušebních protokolů získaných v laboratorních podmínkách. Zákazník je povinen zajistit, aby tato data byla vhodná pro navrhovanou aplikaci.

Všechny uvedené informace vycházejí z aktuálních technických údajů. K dispozici jsou další příslušné zkušební zprávy, posudky a pokyny pro instalaci. Všechny systémové detaily odpovídají platným normám a jsou založeny na použití výrobků a systémových komponentů Knauf Ceiling Solutions. Společnost Knauf Ceiling Solutions nepřebírá žádnou odpovědnost za použití komponent třetích stran ani za odchylky od podmínek uvedených ve zkušebních údajích.

Míchání výrobních dávek se nedoporučuje. Veškeré technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a řídí se obchodními podmínkami společnosti Knauf Ceiling Solutions. Tento katalog nahrazuje všechna předchozí vydání.

S výjimkou chyb a opomenutí. S výjimkou tiskových chyb.