Ochrana údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Knauf Ceiling Solutions:

Společnost Knauf Ceiling Solutions klade maximální důraz na ochranu vašich osobních údajů. Rádi bychom vás proto informovali o tom, jak chráníme vaše soukromí, když nám poskytujete své dostupné osobní údaje, a jakými prostředky můžete získat informace o údajích, které jste nám poskytli. Kromě samozřejmého dodržování zákonných požadavků na ochranu osobních údajů bychom rádi využili příležitosti a v těchto poznámkách se zavázali k odpovědnému nakládání s vašimi údaji.

 

Shromažďování údajů souvisejících s používáním

Při přístupu na webové stránky společnosti Knauf AMF jsou automaticky shromažďovány následující obecné technické informace: typ webového prohlížeče, používaný operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb a podobné informace. Jedná se výhradně o informace, které neumožňují žádné závěry týkající se vaší osoby. Proti tomuto shromažďování a uchovávání údajů s platností do budoucna můžete kdykoli vznést námitku.

 

Shromažďování osobních údajů

Pokud jste na webových stránkách společnosti Knauf Ceiling Solutions požádáni o poskytnutí osobních údajů, jako je jméno, adresa nebo telefonní číslo, podléhá to zvláštním předpisům a může se tak stát pouze s vaším předchozím souhlasem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat s platností do budoucna: [email protected]

 

Používání souborů cookie službou Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používá tzv. "cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace o vašem používání těchto webových stránek se zpravidla odesílají na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP na těchto webových stránkách bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocování vašeho používání webových stránek za účelem vytváření zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním webových stránek a internetu. IP adresa přenesená z vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics nebude kombinována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zakázat příslušným nastavením v softwaru vašeho prohlížeče; výslovně však upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete také zabránit zaznamenávání údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče pod následujícím odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Použití HubSpot

 • Rozsah zpracování osobních údajů

Používáme funkce poskytované společností HubSpot Inc, 2nd Floor, 25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA (dále jen: HubSpot). HubSpot je integrované softwarové řešení, které používáme k pokrytí různých aspektů našeho online marketingu. Patří mezi ně: E-mailový marketing (newslettery a automatické rozesílání, např. za účelem stahování), publikování a reportování na sociálních sítích, reporting (zejména zdroje návštěvnosti, zobrazení atd.), správa kontaktů (zejména segmentace uživatelů a CRM), vstupní stránky a kontaktní formuláře. Společnost HubSpot za tímto účelem nastaví ve vašem počítači soubor cookie. Přitom mohou být ukládány a vyhodnocovány osobní údaje, zejména aktivita uživatele (zejména které stránky byly navštíveny a na které prvky bylo kliknuto), dále informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresa a operační systém), údaje o zobrazených reklamních materiálech (zejména které reklamní materiály byly zobrazeny a zda na ně uživatel kliknul), ale také údaje od reklamních partnerů (zejména pseudonymizované ID uživatele).

Další informace o zpracování údajů společností HubSpot naleznete zde:

legal.hubspot.com/de/privacy-policy

 • Účel zpracování údajů

K optimalizaci marketingu používáme výhradně plugin HubSpot.

 • Právní základ pro zpracování osobních údajů.

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je souhlas uživatele podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) DSGVO.

 • Doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo vyžadovanou zákonem, např. pro daňové a účetní účely.

 • Možnost námitky a odstranění

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, které již bylo na základě souhlasu provedeno do okamžiku odvolání.

Můžete zabránit tomu, aby společnost HubSpot shromažďovala a zpracovávala vaše osobní údaje, a to tak, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran do svého počítače, použijete funkci "Nesledovat" v podporujícím prohlížeči, zakážete spouštění kódu skriptů ve svém prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, například NoScript ( noscript.net ) nebo Ghostery ( www.ghostery.com ).

instalovat.

Další informace o možnostech odhlášení a odstranění u společnosti HubSpot naleznete zde:

legal.hubspot.com/de/privacy-policy

 • Kategorie osobních údajů:

Údaje o zákaznících, zejména kontaktní údaje, jako jsou telefonní a e-mailové údaje, historie kontaktů, jakož i další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Návštěvníci a uživatelé online nabídky.

V dalším textu budeme subjekty údajů označovat také souhrnně jako "uživatele".

Typy zpracovávaných údajů:

Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), údaje o obsahu, údaje o smlouvě (např. předmět smlouvy, kategorie zákazníka), údaje o používání (např. navštívené webové stránky, kliknuté odkazy, zájem o obsah, doba přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).

 

Použití Qualtrics:

 • Rozsah zpracování osobních údajů

Používáme nástroj pro zpětnou vazbu od zákazníků "Qualtrics". Společnost Qualtrics používá soubory cookie, tj. malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti vašeho webového prohlížeče na vašem koncovém zařízení a které umožňují analýzu vašeho používání naší online prezentace.

Další informace o zpracování údajů společností Qualtrics naleznete zde:

www.qualtrics.com/privacy-statement/   

 • Účel zpracování údajů

Používáme Qualtrics k průzkumu vašich potřeb a zkušeností s naší online prezentací, abychom na jejich základě optimalizovali uživatelské prostředí naší online prezentace.

 • Kategorie osobních údajů

Za účelem dosažení výše uvedeného účelu jsou zpracovávány následující údaje: 

 • Pracovní profil a segment zákazníků
 • Zpětná vazba na zkušenosti zákazníků se společností Knauf a jejími výrobky
 • Kontaktní údaje (např. jméno, telefonní číslo, ...) s výslovným souhlasem v příslušném dotazníku.

Nejsou shromažďovány žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

 •  Příjemce 

Příjemcem vašich osobních údajů je společnost Qualtrics. Společnost Qualtrics zpracovává vaše osobní údaje naším jménem a podle našich pokynů v rámci zpracování objednávek. Za tímto účelem jsou vaše údaje uloženy na serveru společnosti Qualtrics ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

Kromě toho jsou příjemci vašich osobních údajů i další společnosti skupiny Knauf. Za účelem technické podpory zpracovávají tyto společnosti vaše osobní údaje naším jménem a na náš pokyn v rámci pověřeného zpracování. 

Našimi zpracovateli jsou:

Knauf Digital GmbH (Landshuter Allee 10, 80637 Munich).

Knauf Information Services GmbH (Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen) 

Qualtrics, LLC ((an SAP America Inc. company), 333 W. River Park Drive, Provo, Utah 84604, USA)

 • Předávání údajů do třetích zemí

Předání do třetích zemí je možné. Tzv. standardní smluvní doložky podle čl. 46 DS-GVO byly uzavřeny jako vhodné záruky. Kromě toho jsou přijata opatření k zajištění úrovně ochrany údajů, která by měla odpovídat úrovni platné v EU na základě GDPR. Pro třetí země, pro které existuje rozhodnutí o přiměřenosti, se rovněž použije rozhodnutí o přiměřenosti. Více informací naleznete zde: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de.

Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů společností Qualtrics naleznete na adrese: www.qualtrics.com/privacy-statement/ naleznete zde.

 •  Právní základ pro zpracování osobních údajů

 Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je váš souhlas podle.

 • § 25 odst. 1 TTDSG
 • Čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a DS-GVO
 • Doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo v souladu se zákonem.

 •  Možnost odvolání a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.

Shromažďování i zpracování vašich osobních údajů společností Qualtrics můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran do svého počítače, použijete funkci "Nesledovat" v podporujícím prohlížeči, zakážete spouštění skriptového kódu ve svém prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript (https://noscript.net/) nebo Ghostery (https://www.ghostery.com). Kromě toho máte nárok na práva uvedená v části "Vaše práva" těchto zásad ochrany osobních údajů: https://www.knauf.de/profi/wir-bei-knauf/datenschutz/

 

Použití nástroje Adobe Analytics

 • Rozsah zpracování osobních údajů

Používáme analytickou službu Adobe Analytics poskytovanou společností Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA a jejím zástupcem v EU, společností Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika (dále jen: Adobe). Za tímto účelem společnost Adobe nastaví ve vašem počítači soubor cookie. To umožňuje ukládat a analyzovat osobní údaje, zejména aktivitu uživatele (zejména které stránky byly navštíveny a na které prvky bylo kliknuto), jakož i informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresu a operační systém).

Další informace o tom, jak společnost Adobe zpracovává data, najdete zde:

www.adobe.com/de/privacy.html

 • Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů uživatelů službou Adobe Analytics nám umožňuje analyzovat chování našich uživatelů při surfování. Vyhodnocením získaných údajů můžeme sestavit informace o využívání jednotlivých složek naší nabídky. To nám pomáhá neustále zlepšovat naše webové stránky a v této souvislosti také zvyšovat uživatelskou přívětivost.

 • Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je souhlas uživatele podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) DSGVO.

 • Doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo vyžadovanou zákonem, např. pro daňové a účetní účely.

 • Možnost námitky a odstranění

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, které již bylo na základě souhlasu provedeno do okamžiku odvolání.

Společnosti Adobe můžete zabránit ve shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran do svého počítače, použijete funkci "Nesledovat" v podporujícím prohlížeči, zakážete spouštění skriptového kódu v prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, například NoScript ( noscript.net ) nebo Ghostery ( www.ghostery.com ).

instalovat.

Používání vašich osobních údajů společností Adobe můžete odmítnout na tomto odkazu:

www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Další informace o odhlášení a odstranění dat od společnosti Adobe najdete zde:

www.adobe.com/de/privacy.html

 • Kategorie osobních údajů

Údaje o zákaznících, zejména kontaktní údaje, jako jsou telefonní a e-mailové údaje, historie kontaktů, jakož i další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Návštěvníci a uživatelé online nabídky.

V dalším textu budeme subjekty údajů označovat také souhrnně jako "uživatele".

Typy zpracovávaných údajů:

Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), údaje o obsahu, údaje o smlouvě (např. předmět smlouvy, kategorie zákazníka), údaje o používání (např. navštívené webové stránky, kliknuté odkazy, zájem o obsah, doba přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).

 

Vaše práva

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli získat informace o svých osobních údajích. Na požádání vám do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti písemně sdělíme, zda a které vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy. Svou žádost můžete zaslat písemně na níže uvedenou adresu nebo e-mailem na adresu . [email protected].
 
Stejně tak máte právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, které jsme o vás shromáždili a které jsou neúplné, nesprávné nebo neaktuální. Vždy dbáme na to, aby vaše údaje byly zpracovávány pouze s vaším souhlasem, jak to vyžaduje obecné nařízení o ochraně osobních údajů. K výmazu vašich osobních údajů dojde, pokud odvoláte souhlas, pokud zpracování osobních údajů již není nezbytné pro splnění účelu, pro který byly původně uloženy, nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně. 

To nezahrnuje takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro účely účetnictví a vedení účetnictví nebo podléhají zákonnému požadavku na uchovávání. 

Kromě toho máte právo získat své údaje ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu nebo je nechat předat třetí straně.

Neváhejte nás kontaktovat na adrese [email protected] pokud jsme podle vašeho názoru porušili platná ustanovení o ochraně údajů. V opačném případě máte právo se odvolat k dozorovému úřadu. 

V zájmu ochrany vašeho soukromí a bezpečnosti si dovolujeme předem ověřit vaši totožnost, než vám zašleme informace poštou nebo provedeme příslušnou opravu či vymazání.

 

Právo na informace

Na vyžádání vám v souladu s platnými právními předpisy co nejdříve písemně oznámíme, zda a jaké vaše osobní údaje uchováváme. Pokud by byly uloženy nepravdivé informace, na vaši žádost je opravíme. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás kdykoli kontaktujte na adrese: [email protected]

 

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto se vznáší námitka proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisků pro zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádaných e-mailů.

 

Kontakt

Odpovědnost za zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím těchto webových stránek nese:

Knauf Ceilings Holding GmbH, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Germany

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby dalších informací k tématu ochrany osobních údajů se prosím kdykoli obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny Knauf, Německo

Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
E-mail: [email protected]