SZERSZE MYŚLENIE DLA INTELIGENTNIEJSZEJ OCHRONY: SUFITY OGNIOODPORNE

Ochrona ogniowa stropu właściwego

W ramach pasywnej ochrony przeciwpożarowej, sufity ognioodporne przyczyniają się do ochrony przeciwpożarowej budynku w poziomie.

W odniesieniu do oceny odporności ogniowej, sufit podwieszany jest klasyfikowany wraz z sufitem strukturalnym. Oprócz okładzin i powłok natryskowych, nasze systemy sufitowe spełniają najwyższe wymogi ochrony przeciwpożarowej i pomagają ograniczyć szybkie przenikanie ognia pomiędzy piętrami budynku, dając osobom znajdującym się w górnej części budynku wystarczająco dużo czasu, na bezpieczną ewakuację.

Oferujemy zróżnicowaną gamę systemów sufitów podwieszanych, które spełniają określone kryteria odporności ogniowej. Dobierzemy odpowiedni sufit przeciwpożarowy z uwzględnieniem rodzaju sufitu właściwego, zastosowanego materiału, umiejscowienia pomieszczenia w budynku oraz wymaganego czasu ochrony.

W całej Europie obowiązują wymogi dotyczące ochrony konstrukcji nośnej budynku przed działaniem ognia. Podstawowe znaczenie ma zachowanie stabilności konstrukcji budynku podczas pożaru, tak aby osoby znajdujące się w nim mogły się bezpiecznie ewakuować, a także umożliwienie strażakom prowadzenia akcji gaśniczo-ratunkowej bez groźby zawalenia się budynku.

Wymagany czas ochrony elementów zależy zwykle od wysokości budynku i umiejscowienia danego pomieszczenia w budynku (tj. typowe piętro, piwnica, lub konstrukcja dachu itp.), tego czy zainstalowane są aktywne metody ochrony przed ogniem (zraszacze itp.), oraz rodzaju konstrukcji nośnej, która ma być chroniona (stalowe dźwigary, drewniane lub antresole itp.).

Montaż sufitu przeciwpożarowego jest jedną z kilku ważnych metod zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, której wymagają elementy konstrukcji ulegające degradacji ogniowej. Sufity takie mogą być stosowane w celu zapewnienia, że konstrukcja nośna obiektu wraz z sufitem strukturalnym spełnia wymogi dotyczące czasu trwania ochrony ogniowej określone przez przepisy budowlane, spełnienia których konstrukcja ta nie mogłaby zapewnić samodzielnie.