Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych przez Knauf Ceiling Solutions:

Knauf Ceiling Solutions przywiązuje najwyższą uwagę do ochrony Twoich danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię, w jaki sposób chronimy Twoją prywatność, gdy udostępniasz nam swoje dane osobowe oraz w jaki sposób możesz uzyskać informacje o przekazanych nam przez Ciebie danych. Oprócz, co oczywiste, zapewnienia Cię o przestrzeganiu wymogów prawnych dotyczących ochrony danych, chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby zapewnić Cię, że Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w odpowiedzialny sposób.

 

Gromadzenie danych związanych z użytkowaniem

Następujące ogólne informacje techniczne są zbierane automatycznie podczas uzyskiwania dostępu do stron internetowych Knauf AMF: rodzaj przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwa domeny dostawcy usług internetowych i tym podobne informacje. Są to wyłącznie informacje niepozwalające na identyfikację konkretnego użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu takich danych w przyszłości.

 

Gromadzenie danych osobowych

Jeśli użytkownik zostanie również poproszony na stronie internetowej Knauf Ceiling Solutions o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres lub numer telefonu, podanie tych informacji podlega określonym przepisom i może mieć miejsce wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika. Zgoda ta może zostać w dowolnym momencie cofnięta, ze skutkiem od chwili wycofania zgody, kontaktując się z nami pod adresem: datenschutz@knauf.de

 

Korzystanie z plików cookie przez Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Z reguły informacje dotyczące korzystania z tej witryny są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google (dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów, które są umawiającymi się stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym). Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i dopiero tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny w celu generowania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatora witryny oraz świadczenia dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesyłany z przeglądarki w zakresie Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi Google. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać w pełni ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto użytkownik może również uniemożliwić rejestrowanie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Google ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Twoje prawa

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do uzyskania w dowolnym momencie informacji o swoich danych osobowych. Na Twoje żądanie powiadomimy Cię na piśmie, w ciągu miesiąca od otrzymania Twojego wniosku, o tym czy i które z Twoich danych osobowych są przez nas przetwarzane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wniosek można przesłać na piśmie na podany poniżej adres lub pocztą elektroniczną na adres datenschutz@knauf.de.
 
Przysługuje Ci również prawo do sprostowania lub usunięcia zgromadzonych przez nas danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne. Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były przetwarzane tylko wtedy, gdy twoja zgoda została udzielona zgodnie z wymogami Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych. Usunięcie Twoich danych osobowych następuje w przypadku cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest już konieczne do realizacji celu, dla którego dane zostały pierwotnie zapisane, lub jeśli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Powyższe nie obejmuje danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów rachunkowości i księgowych, lub które podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania.

Ponadto użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych w uporządkowanym, standardowym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do przekazania ich osobie trzeciej.

Prosimy o kontakt z nami na adres datenschutz@knauf.de jeśli Twoim zdaniem naruszyliśmy obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Niezależnie od powyższego, przysługuje Ci także prawo do odwołania się do organu nadzorczego.

W celu ochrony prywatności i dla zapewnienia bezpieczeństwa, zastrzegamy sobie prawo wcześniejszego sprawdzenia Twojej tożsamości przed wysłaniem Ci informacji pocztą lub wdrożeniem odpowiednich poprawek lub usunięć.

 

Prawo do informacji

Na żądanie powiadomimy Cię na piśmie tak szybko, jak to możliwe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czy i jakie dane osobowe o Tobie są przez nas przechowywane. W przypadku przechowywania informacji niezgodnych ze stanem faktycznym poprawimy je na Twoje żądanie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie pod adresem: datenschutz@knauf.de

 

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Nie zezwala się osobom trzecim na wykorzystywanie naszych danych kontaktowych, opublikowanych w ramach obowiązku podania informacji branżowych, do przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, w szczególności w postaci spamu e-mail.

 

Kontakt

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem tej strony spoczywa na:

Knauf Ceilings Holding GmbH, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Niemcy

Prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych w dowolnym momencie, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych Grupy Knauf, Niemcy

Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
E-Mail: datenschutz@knauf.de