Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych przez Knauf Ceiling Solutions:

Knauf Ceiling Solutions przywiązuje najwyższą uwagę do ochrony Twoich danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię, w jaki sposób chronimy Twoją prywatność, gdy udostępniasz nam swoje dane osobowe oraz w jaki sposób możesz uzyskać informacje o przekazanych nam przez Ciebie danych. Oprócz, co oczywiste, zapewnienia Cię o przestrzeganiu wymogów prawnych dotyczących ochrony danych, chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby zapewnić Cię, że Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w odpowiedzialny sposób.

 

Gromadzenie danych związanych z użytkowaniem

Następujące ogólne informacje techniczne są zbierane automatycznie podczas uzyskiwania dostępu do stron internetowych Knauf AMF: rodzaj przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwa domeny dostawcy usług internetowych i tym podobne informacje. Są to wyłącznie informacje niepozwalające na identyfikację konkretnego użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu takich danych w przyszłości.

 

Gromadzenie danych osobowych

Jeśli użytkownik zostanie również poproszony na stronie internetowej Knauf Ceiling Solutions o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres lub numer telefonu, podanie tych informacji podlega określonym przepisom i może mieć miejsce wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika. Zgoda ta może zostać w dowolnym momencie cofnięta, ze skutkiem od chwili wycofania zgody, kontaktując się z nami pod adresem: [email protected]

 

Korzystanie z plików cookie przez Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Z reguły informacje dotyczące korzystania z tej witryny są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google (dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów, które są umawiającymi się stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym). Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i dopiero tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny w celu generowania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatora witryny oraz świadczenia dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesyłany z przeglądarki w zakresie Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi Google. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać w pełni ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto użytkownik może również uniemożliwić rejestrowanie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Google ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Korzystanie z HubSpot

 • Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z funkcji dostarczanych przez HubSpot Inc, 2nd Floor, 25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA (dalej: HubSpot). HubSpot to zintegrowane oprogramowanie, którego używamy do pokrycia różnych aspektów naszego marketingu online. Należą do nich: Email marketing (newslettery i zautomatyzowane mailingi, np. w celu udostępnienia plików do pobrania), publikowanie i raportowanie w mediach społecznościowych, raportowanie (w szczególności źródła ruchu, trafienia, itp. ...), zarządzanie kontaktami (w szczególności segmentacja użytkowników i CRM), strony docelowe i formularze kontaktowe. W tym celu HubSpot ustawia na komputerze użytkownika plik cookie. W tym procesie mogą być zapisywane i oceniane dane osobowe, w szczególności aktywność użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i na jakie elementy kliknięto), a także informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny), dane o wyświetlanych nośnikach reklamowych (w szczególności, które nośniki reklamowe zostały wyświetlone i czy użytkownik kliknął na nie), ale także dane od partnerów reklamowych (w szczególności pseudonimowe identyfikatory użytkowników).

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez HubSpot można znaleźć tutaj: legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

 • Cel przetwarzania danych

Używamy wtyczki HubSpot wyłącznie do optymalizacji naszego marketingu.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO.

 • Czas przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa, np. dla celów podatkowych i księgowych.

 • Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano już na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych przez HubSpot, zapobiegając przechowywaniu na komputerze plików cookie innych firm, korzystając z funkcji "Do Not Track" przeglądarki obsługującej, wyłączając wykonywanie kodu skryptów w przeglądarce lub instalując w przeglądarce blokadę skryptów, taką jak NoScript ( noscript.net ) lub Ghostery ( www.ghostery.com ).

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji rezygnacji i usunięcia z HubSpot, kliknij tutaj: legal.hubspot.com/de/privacy-policy

 • Kategorie danych osobowych:

Dane Klienta, w szczególności dane kontaktowe, takie jak dane telefoniczne i mailowe, historia kontaktów, a także inne dane niezbędne do wykonania umowy.

Odwiedzających i korzystających z oferty internetowej.

W dalszej części dokumentu osoby, których dane dotyczą, określamy również zbiorczo jako "użytkowników".

Rodzaje przetwarzanych danych:

Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści, dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, kategoria klienta), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, klikane linki, zainteresowanie treściami, czasy dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

 

Korzystanie z Qualtrics:

 • Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z narzędzia do zbierania opinii klientów "Qualtrics". Qualtrics wykorzystuje pliki cookie, tj. małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym i które umożliwiają analizę korzystania z naszej oferty online.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Qualtrics można znaleźć tutaj:

www.qualtrics.com/privacy-statement/  

 •  Cel przetwarzania danych

Używamy Qualtrics do badania potrzeb i doświadczeń użytkowników w odniesieniu do naszej obecności online w celu optymalizacji doświadczeń użytkowników w naszej obecności online w oparciu o te informacje.

Kategorie danych osobowych

 Aby osiągnąć wyżej wymieniony cel, przetwarzane są następujące dane: 

 • Profil zawodowy i segment klienta
 • Informacje zwrotne na temat doświadczeń klientów związanych z Knauf i produktami Knauf
 • Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, numer telefonu, ...) za wyraźną zgodą wyrażoną w odpowiedniej ankiecie.

 Nie są gromadzone żadne szczególne kategorie danych osobowych.

 •  Odbiorca 

Odbiorcą danych osobowych użytkownika jest Qualtrics. Qualtrics przetwarza dane osobowe użytkownika w naszym imieniu i na nasze polecenie w ramach realizacji zamówień. W tym celu dane użytkownika są przechowywane na serwerze Qualtrics we Frankfurcie w Niemczech.

Ponadto odbiorcami danych osobowych użytkowników są również inne spółki Grupy Knauf. W celu zapewnienia wsparcia technicznego spółki te przetwarzają dane osobowe użytkownika w naszym imieniu i na nasze polecenie w ramach zleconego przetwarzania. 

Naszymi podmiotami przetwarzającymi są:

Knauf Digital GmbH (Landshuter Allee 10, 80637 Monachium).

Knauf Information Services GmbH (Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen) 

Qualtrics, LLC ((spółka SAP America Inc.), 333 W. River Park Drive, Provo, Utah 84604, USA)

 • Przekazywanie danych do krajów trzecich

Przekazywanie danych do krajów trzecich jest możliwe. Tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 DS-GVO zostały zawarte jako odpowiednie gwarancje. Ponadto podejmowane są środki w celu zapewnienia poziomu ochrony danych, który powinien odpowiadać poziomowi obowiązującemu w UE na podstawie RODO. W przypadku krajów trzecich, dla których istnieje decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Więcej informacji można znaleźć tutaj: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Qualtrics można znaleźć na stronie: www.qualtrics.com/privacy-statement/ można znaleźć tutaj.

 •  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zgoda użytkownika zgodnie z.

 • §25 ust. 1 TTDSG
 • Art. 6 par. 1 p.1 lit. a DS-GVO
 • Czas przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa.

 •  Możliwość odwołania i usunięcia

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odwołać oświadczenie o wyrażeniu zgody na mocy przepisów o ochronie danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Qualtrics, zapobiegając przechowywaniu plików cookie stron trzecich na swoim komputerze, korzystając z funkcji "Do Not Track" w odpowiedniej przeglądarce, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując w przeglądarce program blokujący skrypty, taki jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery (https://www.ghostery.com). Ponadto użytkownikowi przysługują prawa określone w punkcie "Prawa użytkownika" niniejszej polityki prywatności: www.knauf.de/profi/wir-bei-knauf/datenschutz/.

 

Korzystanie z Adobe Analytics

 • Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z usługi Adobe Analytics firmy Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA oraz jej przedstawiciela w UE, Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii (dalej: Adobe). W tym celu firma Adobe umieszcza na komputerze użytkownika plik cookie. Umożliwia to przechowywanie i analizowanie danych osobowych, w tym aktywności użytkownika (w szczególności odwiedzanych stron i klikanych elementów), a także informacji o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adresu IP i systemu operacyjnego).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Adobe można znaleźć tutaj: www.adobe.com/de/privacy.html

 • Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez Adobe Analytics umożliwia nam analizę zachowań przeglądania stron internetowych przez naszych użytkowników. Ocena uzyskanych danych umożliwia nam zestawienie informacji o wykorzystaniu poszczególnych elementów naszej oferty. Pomaga nam to w ciągłym ulepszaniu naszej strony internetowej i, w tym kontekście, w zwiększaniu przyjazności dla użytkownika.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 (a) GDPR.

 • Czas przechowywania

Państwa dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa, na przykład dla celów podatkowych i księgowych.

 • Prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano już na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Adobe, zapobiegając przechowywaniu na komputerze plików cookie osób

trzecich, korzystając z funkcji "Do Not Track" kompatybilnej przeglądarki, wyłączając wykonywanie kodu skryptów w przeglądarce lub instalując w przeglądarce blokadę skryptów, taką jak NoScript ( noscript.net ) lub Ghostery ( www.ghostery.com ).

Możesz sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych osobowych przez Adobe, korzystając z tego łącza: www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

For Więcej informacji na temat rezygnacji z subskrypcji i usuwania danych z Adobe można znaleźć tutaj: www.adobe.com/de/privacy.html

 • Kategorie danych osobowych

Dane Klienta, w szczególności dane kontaktowe, takie jak dane telefoniczne i e-mailowe, historia kontaktów, a także inne dane niezbędne do realizacji umowy.

Odwiedzających i korzystających z oferty internetowej.

W dalszej części dokumentu osoby zainteresowane nazywamy również zbiorczo "użytkownikami".

Rodzaje przetwarzanych danych:

Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści, dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, kategoria klienta), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzone strony internetowe, kliknięte linki, zainteresowanie treścią, czas dostępu), metadane/dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

 

Twoje prawa

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do uzyskania w dowolnym momencie informacji o swoich danych osobowych. Na Twoje żądanie powiadomimy Cię na piśmie, w ciągu miesiąca od otrzymania Twojego wniosku, o tym czy i które z Twoich danych osobowych są przez nas przetwarzane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wniosek można przesłać na piśmie na podany poniżej adres lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].
 
Przysługuje Ci również prawo do sprostowania lub usunięcia zgromadzonych przez nas danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne. Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były przetwarzane tylko wtedy, gdy twoja zgoda została udzielona zgodnie z wymogami Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych. Usunięcie Twoich danych osobowych następuje w przypadku cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest już konieczne do realizacji celu, dla którego dane zostały pierwotnie zapisane, lub jeśli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Powyższe nie obejmuje danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów rachunkowości i księgowych, lub które podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania.

Ponadto użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych w uporządkowanym, standardowym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do przekazania ich osobie trzeciej.

Prosimy o kontakt z nami na adres [email protected] jeśli Twoim zdaniem naruszyliśmy obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Niezależnie od powyższego, przysługuje Ci także prawo do odwołania się do organu nadzorczego.

W celu ochrony prywatności i dla zapewnienia bezpieczeństwa, zastrzegamy sobie prawo wcześniejszego sprawdzenia Twojej tożsamości przed wysłaniem Ci informacji pocztą lub wdrożeniem odpowiednich poprawek lub usunięć.

 

Prawo do informacji

Na żądanie powiadomimy Cię na piśmie tak szybko, jak to możliwe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czy i jakie dane osobowe o Tobie są przez nas przechowywane. W przypadku przechowywania informacji niezgodnych ze stanem faktycznym poprawimy je na Twoje żądanie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie pod adresem: [email protected]

 

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Nie zezwala się osobom trzecim na wykorzystywanie naszych danych kontaktowych, opublikowanych w ramach obowiązku podania informacji branżowych, do przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, w szczególności w postaci spamu e-mail.

 

Kontakt

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem tej strony spoczywa na:

Knauf Ceilings Holding GmbH, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Niemcy

Prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych w dowolnym momencie, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych Grupy Knauf, Niemcy

Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
E-Mail: [email protected]