ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W SKALI GLOBALNEJ, ORAZ MYŚLENIE W TAKIEJ SAMEJ SKALI

Zrównoważony rozwój

Architekci stoją dziś przed coraz większymi wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym pozyskiwaniem surowców do projektów budowlanych.

Parametry, takie jak efektywność energetyczna, wydajność, bezpieczeństwo i możliwość recyklingu wpływają na światowe trendy, tak więc angażujemy się w tworzenie skuteczniejszych rozwiązań poprzez bardziej wydajne procesy i zmniejszanie naszego wpływu na środowisko w ramach łańcucha dostaw. Myślimy szeroko, czując ogromną odpowiedzialność za nasze działania.

Certyfikacja Cradle to Cradle® (Od kołyski z powrotem do kołyski)

MYŚLIMY O NASZYM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO

W Knauf Ceiling Solutions w pełni podjęliśmy wyzwanie akredytacji Cradle to Cradle®.

Ta innowacyjna koncepcja, oparta na modelu środowiska naturalnego, zapewnia producentom sprawdzony system ratingowy, przeznaczony do oceny i stałego ulepszania produktów.

Postępy, mierzone pod kątem osiągnięcia pięciu poziomów akredytacji od Podstawowego do Platynowego, są transparentne, ponieważ producenci tacy jak my wyruszają w stanowiącą wyzwanie podróż, aby osiągnąć najwyższy poziom zrównoważonego rozwoju naszych produktów.

Zdrowe wnętrza

LICZY SIĘ TO, CO JEST W ŚRODKU

Dla Knauf Ceiling Solutions stworzenie zdrowego, zrównoważonego środowiska wewnątrz budynku jest tak samo ważne jak środowisko na zewnątrz.

Nasze produkty pozwalają doświetlić wnętrza, nadać im doskonałe parametry akustyczne i wprowadzić czyste, świeże powietrze, aby umożliwić mieszkańcom życie i pracę w jak najbardziej pozytywnych warunkach. Na tym jednak nie koniec.

Emisja Lotnych Związków Organicznych (ang. VOC)

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA PRZY NAJNIŻSZEJ EMISJI LZO

Knauf Ceiling Solutions nieustannie angażuje się w prace badawczo-rozwojowe mające na celu zminimalizowanie wpływu na jakość powietrza naszych produktów, w tym lotnych związków organicznych (LZO).

CERTYFIKATY UZNAWANE I RESPEKTOWANE NA CAŁYM ŚWIECIE

Bycie liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oznacza przestrzeganie najsurowszych norm i akredytacji zarówno w kraju, jak i na całym świecie.