Nota prawna

Odwiedzając stronę internetową firmy Knauf Ceiling Solutions akceptujesz następujące informacje dotyczące korzystania z niej bez żadnych zastrzeżeń.

Marka wydawnicza

Knauf Ceilings Holding GmbH
Am Bahnhof 7,
97346 Iphofen, Niemcy

Tel: +49 9323 31-0
Faks: +49 9323 31-277
E-Mail: [email protected]

Zarejestrowana w sądzie: Sąd Rejonowy dla Würzburg Numer ewidencyjny: HRB 6031

Numer VAT zgodnie z § 27a niemieckiej ustawy o podatku od sprzedaży: DE317846056

Dyrektorzy Zarządzający:
Jesper Bo Jorgensen, Karl Wenig, Daniel Wolf

Koncepcja, wygląd i programowanie

pixelart GmbH
Handelszentrum 16 | A-5101 Salzburg/Bergheim | Austria
Web: www.pixelart.at

Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

Ogólne Warunki Handlowe (OWH) dla poszczególnych krajów.

Odpowiedzialność

Ta strona internetowa została stworzona z należytą starannością, a jej zawartość jest regularnie sprawdzana. Niemniej jednak odpowiedzialność za ścisłość, aktualność, kompletność i ciągłą dostępność jest ograniczona do przypadków rażącego zaniedbania lub winy umyślnej. Wiążące informacje, porady, rekomendacje lub oświadczenia są udzielane/dostępne wyłącznie w ramach indywidualnej komunikacji z naszymi klientami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, rozbudowy, ograniczenia lub nawet zaprzestania świadczenia usługi naszego serwisu internetowego w dowolnym momencie. Nasza strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Nie uznajemy tych treści za nasze, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na sposób ich przedstawienia i ich modyfikacje. Dostawca lub operator każdej ze stron internetowych, do których prowadzą zamieszczone przez nas linki jest zawsze odpowiedzialny za treść lub politykę prywatności danej strony.

Prawo autorskie

Układ strony internetowej, wszelkie wykorzystane grafiki i zdjęcia, jak również zawartość tej strony są chronione prawem autorskim. Wyraźnie zastrzegamy sobie wszelkie dotyczące ich prawa majątkowe. W szczególności kopiowanie, edycja, rozpowszechnianie i wszelkiego innego rodzaju użytek wymagają naszej zgody wyrażonej na piśmie, chyba że działanie bez uzyskania pisemnej zgody jest dozwolone na mocy przepisów ustawowych.

Dokumentacja & Dane techniczne

 

Ze względu na techniczne aspekty procesów druku, mogą występować różnice kolorystyczne pomiędzy barwami wydrukowanymi w katalogach i kartach technicznych produktów a rzeczywistymi kolorami produktów. Zalecamy dokonanie wyboru produktów na podstawie wzorów danego produktu Knauf Ceiling Solutions. Wszystkie szczegóły i informacje techniczne zawarte w niniejszej broszurze lub innych materiałach reklamowych odnoszących się do systemów sufitowych Knauf Ceiling Solutions są oparte na sprawozdaniach z badań uzyskanych w warunkach laboratoryjnych. Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że dane te są odpowiednie dla planowanego miejsca zastosowania produktu. Wszystkie podane informacje opierają się na aktualnych danych technicznych. Dostępne są dalsze odpowiednie sprawozdania z badań, oceny i wytyczne dotyczące montażu. Wszystkie szczegóły systemu są zgodne z obowiązującymi normami i są oparte na wykorzystaniu produktów i komponentów systemu Knauf Ceiling Solutions. Knauf Ceiling Solutions nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z komponentów osób trzecich ani za jakiekolwiek zmiany warunków określonych w danych testowych. Nie zaleca się mieszania partii produkcyjnych. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i podlegają Warunkom Sprzedaży Knauf Ceiling Solutions. Ten katalog zastępuje wszystkie poprzednie edycje.

Z zastrzeżeniem błędów i opuszczeń. Z zastrzeżeniem błędów w druku.