DODATKOWE BEZPIECZEŃSTWO

Reakcja na ogień

Nigdy za wiele ostrożności, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Zamontowanie sufitu podwieszanego poniżej wielkoformatowego sufitu strukturalnego zapewnia dodatkową ochronę, ponieważ sufit stanowi znaczny procent powierzchni pomieszczenia, co w ostatecznym rozrachunku wpływa na tempo rozwoju pożaru w całym wnętrzu.

AKTYWNA I PASYWNA OCHRONA OGNIOWA

Aktywna ochrona przeciwpożarowa obejmuje dodatkowe elementy, takie jak czujki dymu, automatyczne alarmy pożarowe, systemy przeciwpożarowych tryskaczy wodnych i gazowych. Z drugiej strony, systemy pasywne to same konstrukcje sufitowe i materiały okładzinowe, które podlegają badaniom pod kątem ich zdolności do zapobiegania rozwojowi i rozprzestrzenianiu się ognia.

DETEKTOR DYMU / AKTYWACJA ZRASZACZY

  • Gdy sufit podwieszany jest zamontowany na typowej wysokości, systemy wykrywania dymu i tryskaczy aktywują się szybciej.

  • Mieszkańcy zostaną ostrzeżeni wcześniej, a tryskacze mogą zareagować na znacznie mniejszy pożar.

REAKCJA NA OGIEŃ A ODPORNOŚĆ OGNIOWA

Różnica między reakcją na ogień a odpornością ogniową polega na tym, że pierwszy parametr odnosi się do tego, w jaki sposób materiały o płonącej powierzchni „reagują" na rozwijający się pożar w określonym pomieszczeniu, podczas gdy drugi odnosi się do sposobu, w jaki sposób sufit „stawia opór" ogniowi, lub zapobiega jego rozprzestrzenianiu się na inne części budynku i doprowadzeniu do uszkodzeń jego konstrukcji.

OSIĄGNIĘCE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Odporność ogniową w sufitach podwieszanych osiąga się dzięki odpowiedniemu połączeniu płyt sufitowych i systemu zawieszenia. Krajowe regulacje prawne, rodzaj produktu sufitowego oraz rodzaj konstrukcji mają wpływ na czas ochrony przeciwpożarowej, jednak produkty Knauf Ceiling Solutions zapewniają ochronę od 30 do 60+ minut.

PRZEPISY BUDOWLANE

Przepisy budowlane wymagają, aby okładziny budynków, takie jak sufity podwieszane, spełniały odpowiednie parametry reakcji na ogień w zależności od miejsca zastosowania.

Właściwości sufitów podwieszanych w zakresie reakcji na ogień określane są poprzez zastosowanie klasyfikacji reakcji na ogień Euroklasa. Produkty osiągające klasyfikację B-s2.d3 (lub lepszą) są zdefiniowane w przepisach budowlanych jako Klasa 0 – co oznacza, że mogą być stosowane we wszystkich pomieszczeniach budynku – właściwość charakteryzująca wszystkie bez wyjątku produkty Knauf Ceiling Solutions. Zadbaj o bezpieczeństwo. Zastosuj ognioodporne płyty sufitowe Knauf Ceiling Solutions.

 

KLASYFIKACJA WG. EUROKLAS

Euroklasa jest europejską standardową klasyfikacją odporności materiałów budowlanych na działanie ognia. Klasyfikacja obejmuje poziomy od najwyższego (A1) do najniższego (F), z dodatkowymi wymogami dotyczącymi wydzielania dymu i płonących kropel lub cząstek, w zależności od uregulowań prawnych rynku krajowego.

Klasyfikacja i akredytacja właściwości produktów w zakresie reakcji na ogień mogą być różne dla różnych rynków. Skontaktuj się z naszym zespołem, aby uzyskać więcej informacji.