Myślimy o naszym wpływie na środowisko

Certyfikacja Cradle to Cradle® (Od kołyski z powrotem do kołyski)

W Knauf Ceiling Solutions w pełni podjęliśmy wyzwanie akredytacji Cradle to Cradle®.

Ta innowacyjna koncepcja, oparta na modelu środowiska naturalnego, zapewnia producentom sprawdzony system ratingowy, przeznaczony do oceny i stałego ulepszania produktów.

Postępy, mierzone pod kątem osiągnięcia pięciu poziomów akredytacji od Podstawowego do Platynowego, są transparentne, ponieważ producenci tacy jak my wyruszają w stanowiącą wyzwanie podróż, aby osiągnąć najwyższy poziom zrównoważonego rozwoju naszych produktów.

Odnawialność zasobów i recykling

 

Akredytacja jest zarówno kompleksowa, jak i rygorystyczna i całkowicie zmienia sposób, w jaki myślimy o projekcie danego produktu, tego co dany produkt zawiera i gdzie trafia po zużyciu się.

Akredytacja Cradle to Cradle® opiera się na pięciu kryteriach:

 • Każdy składnik musi być bezpieczny i nieszkodliwy dla zdrowia lub środowiska.

 • Każdy składnik musi ulegać naturalnej biodegradacji odtwarzając glebę, lub podlegać przetworzeniu w wysokiej jakości materiały dla kolejnych produktów.

 • Cała energia wykorzystywana do produkcji powinna pochodzić ze źródeł odnawialnych i musi być wykorzystywana efektywnie.

 • Wodą należy gospodarować efektywnie i w taki też sposób wykorzystywać ją, nie powodując szkodliwych dla zdrowia wycieków do lokalnego ekosystemu.

 • Producenci powinni prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny, szanując zdrowie, bezpieczeństwo oraz prawa ludzi i planety.

Program akredytacji produktów Cradle to Cradle® został opracowany w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania klientów na produkty nienaruszające równowagi środowiskowej, zaś akredytacja staje się już wymogiem dla projektów budowlanych w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Bezpieczne, zdrowe i nieskończenie wielokrotnego użytku

 

Rozwiązania sufitowe z akredytacją Cradle to Cradle® zostały zaprojektowane tak, aby były bezpieczne, zdrowe i nadające się do wielokrotnego użytku, przynosząc korzyści klientom na wiele sposobów:

 • Pomóż specjalistom i klientom przebrnąć przez labirynt oświadczeń dotyczących wpływu produktów na środowisko, wybierając przejrzysty mechanizm porównywania właściwości konkurencyjnych produktów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 • Pomóż klientom wybrać dobrej jakości i zdrowe materiały, bez ponoszenia wyższych kosztów.

 • Zapewnij przejrzystość w zakresie bezpieczeństwa materiałowego.

 • Stwórz bezpieczniejsze środowisko dla użytkowników budynku.

 • Nadaj projektowi wartość dodaną i uczyń go częścią programu recyklingu Knauf Ceiling Solutions.

 • Pomóż chronić i zachować nasze środowisko dla przyszłych pokoleń, dzięki utrzymywaniu zasobów w gospodarce przez dłuższy czas.

 • Procesy produkcyjne minimalizują zużycie wody, przyjmują strategie wykorzystania energii odnawialnej i uznają swą odpowiedzialność społeczną.