PODNOSZENIE JAKOŚCI POWIETRZA PRZY NAJNIŻSZEJ EMISJI LZO

Emisja Lotnych Związków Organicznych (ang. VOC)

Knauf Ceiling Solutions nieustannie angażuje się w prace badawczo-rozwojowe mające na celu zminimalizowanie wpływu na jakość powietrza naszych produktów, w tym lotnych związków organicznych.

Zgodnie z normą EN 13964:2004, w ramach procesu uzyskiwania znaku CE, wszędzie tam, gdzie jest to wymagane, wszystkie produkty Knauf Ceiling Solutions uzyskały klasyfikację E1, oznaczającą najniższą emisję formaldehydu (najlepszy możliwy wynik testu).