ROZWIĄZANIA AUTONOMICZNE

Niezależna ochrona ogniowa

Niezależne od struktury budynku sufity ognioodporne cechują się klasą odporności ogniowej nieuzależnioną od jakiegokolwiek elementu budynku znajdującego się ponad nimi, zapewniając samodzielnie określony poziomi ochrony przeciwpożarowej.

Sufity System 30 Uno mogą być zawieszone na wieszakach, przymocowane bezpośrednio do ramy nośnej lub całkowicie samonośne. W Europie te systemy sufitowe poddawane są badaniom zgodnie z normą EN 1364-2 i klasyfikowane zgodnie z normą EN 13501-2.

SYSTEM 30 UNO

System Uno to rozwiązanie korytarzowe „od ściany do ściany”, które oferuje niezależną ochronę przeciwpożarową EI 30 (a<->b) zarówno od góry jak i od dołu sufitu. Jeśli w obrębie pustki sufitowej dochodzi do pożaru, drogi ewakuacyjne znajdujące się pod nim pozostają wolne od dymu, płomienia i gorąca. Jeśli pożar wystąpi poniżej sufitu, struktura budynku i urządzenia serwisowe w przestrzeni ponad sufitem będą chronione. Długie płyty plank Systemu Uno, zamontowane na konstrukcji przyściennej, mogą osiągać rozpiętość aż do 2,8 m bez konieczności stosowania zawiesi, zaś ich montaż jest szybki i łatwy. System oferuje dobry poziom pochłaniania dźwięku i jest dostępny w całej gamie wykończeń.

F-H 600 SWING EI30 (a<->b)

Metalowy sufit ognioodporny F-H 600 Swing EI30(a <-> b), z dodatkową warstwą płyty gipsowo-kartonowej Knauf naklejoną na tylną część płyt oraz taśmą pęczniejącą uszczelniającą szczeliny to kolejny system sufitowy o niezależnej odporności ogniowej w portfolio Knauf Ceiling Solutions. Dostępny w wersji długich płyt plank o zróżnicowanej długości, aż do 2700 mm, zarówno bez perforacji jak i z różnymi jej wzorami. Dzięki łatwemu dostępowi do przestrzeni ponad sufitem, jest to idealne rozwiązanie dla korytarzy, gdzie właśnie w tej przestrzeni znajduje się większość kluczowych instalacji serwisowych budynku.